DE / EN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.kokoworld.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

  2. Właścicielem Sklepu Internetowego, a tym samym administratorem danych jest KOKOWORLD Sp. z o.o. (dawniej: Agata Kurek KOKO) ul. Cystersów 21c/14, 31-553 Kraków, KRS: 0001077118, NIP: 5214050156 REGON: 527257892  zwana dalej KOKOWorld.

  3. Dane osobowe zbierane przez KOKOWorld za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

  4. Wasze dane są dla nas ważne, dlatego KOKOWorld dokłada najwyższej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

  1. KOKOworld zbiera informacje dotyczące swoich Klientów, którymi mogą być:

- osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsumenci”), 

- osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową 

- osoby fizyczne reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) zapisania się do otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter). Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Klientów o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.

  3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

  a) adres e-mail;

  b) dane adresowe:

  a. kod pocztowy i miejscowość;

  b. kraj (państwo);

  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  c) imię i nazwisko;

  d) numer telefonu.

  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  a) firmę Przedsiębiorcy;

  b) numer NIP.

  4. Zapisanie się do Newslettera jest potwierdzane przez Klienta poprzez podanie adresu e- mail w rubryce: Zapisz się do Newslettera i stanowi wyrażenie przez Klienta dobrowolnie zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. KOKOworld zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Klienta; czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego KOKOworld lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

  5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  8. Dane osobowe przekazane KOKOWorld podawane są przez Klientów dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Braku podania niezbędnych informacji w formularzu zamówienia, uniemożliwi Klientowi złożenie i realizację zamówienia.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KOKOWorld przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają według instrukcji KOKOWorld (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  a) Podmioty przetwarzające. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i prawne, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, doradcy, firmy kurierskie.

  b) Administratorzy. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

  2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może się jednak zdarzyć, iż dostawcy znajdują się poza obszarem EOG, wówczas dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony danych Klientów pozostawał bezpieczny. Korzystamy z bezpiecznych rozwiązań cloud computing.

  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez KOKOWorld tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KOKOWorld i jakie mogą być podnoszone wobec niego. 

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez KOKOWorld tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. KOKOWorld, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Jeżeli Klient wybiera dostawę kurierem, wówczas jego dane przekazywane są uznanej firmie kurierskiej, celem realizacji dostawy.

7. Jeżeli Klient dokonuje płatności online, wówczas jest ona realizowana przez mBank oraz sparkasse-oberlausitz-niederschlesien. Korzystamy ponadto z pośredników płatności: paypal, bluemedia, sofort, braintree.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

  1. KOKOWorld nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klient Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe. KOKOWorld nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. KOKOWorld może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez KOKOWorld przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KOKOWorld

  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem KOKOWorld może świadczyć jedynie za zgodą.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli KOKOWorld przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług KOKOWorld.

  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i KOKOWorld nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KOKOWorld podlega;

  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KOKOWorld może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług KOKOWorld, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KOKOWorld nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas KOKOWorld ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje KOKOWorld, przetwarzając dane osobowe Klienta.

  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

  a) Klient ma prawo uzyskać od KOKOWorld potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania od KOKOWorld niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył KOKOWorld, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

  8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, KOKOWorld spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – KOKOWorld nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  9. Klient może zgłaszać do KOKOWorld skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym KOKOWorld poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@kokoworld.pl

  3. Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2018 r.

zrównoważona produkcja

Odpowiedzialne materiały

Ekowysyłka

14 dni na zwrot

KOKO WORLD logo
  • ul. Starowiślna 19, KRAKÓW
.js">