DE / EN
KOKO MODA 08.10.2018

Mega mendung - nasz nowy batik!

62/e4/d1c33de333c6d781bbc80bb1e2e3.jpeg

Naszafascynacja batikiem sprawia, że nie ustajemy w poszukiwaniu nowychwzorów. I to właśnie dzieki temu mamy przyjemność przedstawićWam nasz nowy nabytek w batikowej rodzinie!

Batikto jedna z najstarszych technik farbowania tkanin polegająca nanakładaniu wosku na tkaninę i kąpieli tkaniny w barwniku, któryfarbuje jedynie miejsca niepokryte warstwą wosku. Istnieją różnemetody woskowania, tak samo jak są tysiące batikowych wzorów. Tetradycyjne są ściśle związane z ważnymi festiwalami iceremoniami religijnymi. Niegdyś uważano nawet, że niektóretkaniny mają magiczne moce, niektóreteż zastrzeżone były dla określonych grup osób, inne są ściślezwiązane z danym regionem geograficznym.

Sukienki z batiku w kolekcji KOKOworld

 

Nasznajnowszy batik mega mendung pochodzi z zachodniej części wyspy Java, z okolic Cirebon, i tak tez nazwaliśmy sukienkę, jaką z niego uszyliśmy. Jest jednym z tych wzorów, które powstałypod wpływem chińskiej kultury. Jego historiasięga do wieku XVI, kiedy to Sunan Gunung Jati poślubił chińskąkrólową Tien Ong. Wraz z tym mariażem, do Cirebon przywędrowałateż chińska sztuka - ceramika, talerze i tkaniny. Wiele z nichozdobionych było własnie kształtami chmur, które miały nie tylko znaczenei dekoracyjne.

W taoizmieforma chmur symbolizuje świat, wolność, znaczenie i wielkośćStwórcy. Zainspirowało to lokalnych rękodzielników, którzyzaczęli wykorzystywać wzór podczas barwienia tkanin. Tak powstał batik mega mendung. „Mega" oznacza chmurę, a "Mendung" pochmurny, w znaczeniu nieba, które zanosi się na deszcz.Batik mega mendung, to swojego rodzaju hołd składany Stwórcy,który zsyła na ziemię deszcz, zapewniając jej urodzaj i życie.Indonezyjski wzór różni się jednak od tego z Chin. 

Chińskimega mendung złożony jest z kropek bądź chmur o okrągłychkształtach, podczas gdy w indonezyjskim, chmury mająkształt owalny lub spiczasty i są zawsze ułożone w poziomie, wodróżnieniu od podobnego wzoru wadasan, gdzie są poziome.Początkowo mega mendung występował w barwach czerwono-niebieskich,mających symbolizować męskość i siłę sprawczą człowieka.Niebieski dodatkowo kojarzył się z niebem, spokojem i wodą, dziękiktórej istnieje życie na ziemi. Te dwie barwy połączone miały takżeodzwierciedlać atmosferę panującą w społeczności nadbrzeżnej,która jest prostolinijna, otwarta i egalitarna.

Dziś jednak można spotkac mega mendug w wielu wersjach kolorystycznych. Niezleżnie od barw jakie przybierze, zawsze robi wrażenie, prawda? 

zrównoważona produkcja

Odpowiedzialne materiały

Ekowysyłka

14 dni na zwrot

KOKO WORLD logo
  • ul. Starowiślna 19, KRAKÓW
.js">